Log på

High resolution manometri

InSIGHT™ HRiM® - High Resolution Impedance Manometry System

Måler og visualiserer Esophageal motilitet. Sandhill kombinerer som de første High Resolution Manometri med Impedans måling i en enkel og let tilgængelig test.

HRiM er den optimale og mest udførlige undersøgelse af esophagealt tryk /muskel aktivitet og bolus transit tid. 
Et system af impedans- og tryksensorer fordelt over en probe favner hele esophagus og giver et direkte billede af peristaltikken og bolus tømning - alt ved hjælp af en enkelt intubering og med et minimalt tidsforbrug. Den korte afstand mellem hver sensor gør det muligt at foretage målinger fra øvre til nedre sphinkter uden at proben flyttes.
InSIGHT™ HRiM®  systemet inkluderer automatisk analyse af data samt understøtter de seneste klassifikationer og traditionelle værktøjer til fortolkning og gennemsyn.

Sandhills BioView® software kombinerer evaluering afbolus passage med tryk måling og giver dermed den bedst mulige motilitets evaluering

Kombinationen af impedans og manometri kan være med til at afgøre hvorvidt en patient med trykmæssige anormaliteter reelt set har funktionelle problemer. Bolus passage bør være det vigtigste parameter i diagnosticering af dysfagi og en måling af samme nødvendigt inden refluks-kirurgi – denne information kan ikke måles med manometri alene.

Vil du høre mere?

Ring på 3639 8080

Kontakt os

Dokumentation

Ingen dokumentation

Video

Mere i Gastroenterologi

BCM HILZO STENTS

ENDORINGS II

ENDOSKOPISKE INSTRUMENTER

HABIB RFA KATETER

HELICOBACTER TEST

HIGH RESOLUTION MANOMETRI

IMPEDANS

KAPSELENDOSKOPI

ORBERA® / ORBERA365™

PH-MÅLING

SPIRALENDOSKOPI