Log på

Kateter fiksation

Fra producenten Copenhagen Medlab forhandler vi 3 forskellige typer af kateter fiksationer til forskellige applikationer:

 • Drain-Guard: Fiksationsplaster til perkutane katetre. 
 • Pleura-Guard: Fiksationsplaster til pleura drænage katetre
 • Epi-Guard: Fiksationsplaster til epidurale katetre.

Alle 3 fiksationer udmærker sig ved følgende fordele:

 • Reducerer risikoen for ufrivillig udtrækning af kateteret
 • Reducerer risikoen for at kateteret udstødes af kroppen
 • Sikker forankring og beskyttelse af kateteret i op til en uge.
 • Reducerer kateterbevægelse og udvidelse af punkturstedet.
 • Patienten kan tage brusebad med kateteret isat uden fiksationsplasteret falder af.
 • Forhindrer kinking af kateteret.
 • Beskytter imod udefrakommende kontamination af indstiksstedet.
 • Muliggør visuel inspektion af indstiksstedet
 • Minimal risiko for hudirritation på grund af hydrokolloid basens semipermeable egenskaber.

Producentens hjemmeside: Her

Mere i Anæstesi og intensiv

KATETER FIKSATION

TRAKEOSTOMITUBER